ชมพูพันทิพย์

สรุปลักษณะและข้อมูลพรรณไม้

ชื่อพันธุ์ไม้  ชมพูพันธุ์ทิพย์   รหัสพรรณไม้  7-31210-001-088/1
ไม้ต้น สูง  20 เมตร เรือนยอดโปร่ง เปลือกลำต้นมีสีน้ำตาล  ลักษณะแตกเป็นร่อง ใบประกอบ           แบบนิ้วมือ ใบย่อย 5 ใบ สีเขียว ขนาดแผ่นใบย่อยขนาดเล็ก กว้าง 5 เซนติเมตร ยาว 9 เซนติเมตรและใบย่อยขนาดใหญ่ กว้าง 8 เซนติเมตร ยาว 15 เซนติเมตร ใบมีสีเขียว รูปไข่ ปลายใบเรียวแหลม โคนใบมน ขอบใบเรียบ ดอกช่อกระจุกที่ปลายกิ่ง สีชมพู โคนเชื่อมติดกันเป็นหลอด
ปลายแยก 5 แฉก คล้ายรูปแตร ยาว 6 เซนติเมตร กว้าง 8 เซนติเมตร ผลแห้งแล้วแตก
เมล็ดแบนสีน้ำตาล มีปีก เกสรเพศผู้ 5 อัน เกสรเพศเมีย 5 อัน  เป็นไม้ต้นมีดอกสวยงาม เนื้อไม้
หรือแก่นไม้ใช้รักษาพิษสุนัขบ้า และรักษาโรคมะเร็ง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s