ชวนชม

สรุปลักษณะและข้อมูลพรรณไม้

ชื่อพันธุ์ไม้  ชวนชม       รหัสพรรณไม้  7-31210-001-0109/1
ไม้ต้น  สูง  1  เมตร  กว้าง  0.8  เมตร  พืชบก  ลำต้นเหนือดิน  ตั้งตรงเองได้เปลือกลำต้น
สีเขียวปนขาว  ผิวเรียบ  เป็นมัน  มีน้ำยางสีขาว  ใบเดี่ยว  สีเขียว  กว้าง  2  เซนติเมตร
ยาว  4.5  เซนติเมตร  เป็นมันวาว  เรียงแบบเวียน  ใบรูปหอกกลับ  ปลายใบมน  โคนใบสอบเรียว  ขอบใบเรียบ  กลางใบมีเส้นสีขาวมองได้ชัด ดอกช่อ  ออกตรงปลายยอดของก้านดอก  กลีบดอก
โคนเชื่อมติดกัน  เป็นรูปแตร  กลีบดอก  5  กลีบ  มีสีชมพู  โคนกลีบดอกมีฐานรองดอกเป็นแฉกเล็ก ๆสีเขียวคนไทยโบราณเชื่อว่า บ้านใดปลูกต้นชวนชมไว้ประจำบ้านจะทำให้เกิดการชวนชมนิยมชมชอบ เพราะชวนชมเป็นไม้มงคลนาม และยังทำให้เกิดแสน่ห์แห่งการดึงดูดตา ดึงดูดใจชวนมองยิ่งนัก

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s