ลิ้นกระบือ

สรุปลักษณะและข้อมูลพรรณไม้

ชื่อพันธุ์ไม้  ลิ้นกระบือ  รหัสพรรณไม้  7-31210-001-0102//1
ไม้พุ่ม สูง 0.5 – 1.5 เมตร  พืชบก  ลำต้นเหนือดิน  ตั้งตรงเองได้  เปลือกลำต้นสีน้ำตาลปนเทา                แตกเป็นเส้น  ไม่มียาง  ใบเดี่ยว เรียงสลับเวียนรอบกิ่ง รูปใบหอก หรือรูปใบหอกแกมรูปไข่ กว้าง 2 – 4.5 เซนติเมตร  ยาว 4 – 13 เซนติเมตร หลังใบสีเขียว ท้องใบสีแดง ดอกช่อ ออกที่ปลายกิ่ง แยกเพศ ช่อดอกตัวผู้   มีดอกย่อยจำนวนมาก ช่อดอกตัวเมีย มีเพียง 2 – 3 ดอก
ผลแห้ง แตกได้ มี 3 พู

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s