เหลืองปรีดียาธร

สรุปลักษณะและข้อมูลพรรณไม้

ชื่อพันธุ์ไม้  เหลืองปรีดิยาธร  รหัสพรรณไม้  7-31210-001-0106//1
ไม้ต้น  พืชบก  ลำต้นเหนือดิน  ตั้งตรงเองได้  เปลือกลำต้นสีน้ำตาลดำ  ขรุขระ  ไม่มียาง  ใบประกอบแบบนิ้วมือ  สีเขียวปนเทา  ขนาดแผ่นใบกว้าง  10-15  เซนติเมตร  ยาว  12-20  เซนติเมตร  มี 5 ใบย่อย  ขนาดใบย่อย  กว้าง  2  เซนติเมตร  ยาว  10-12  เซนติเมตร   เรียงตรงข้ามสลับตั้งฉาก ใบรูปรี  ปลายใบมน  โคนใบมน  ขอบใบเรียบ  ดอกแบบช่อกระจุก  กลีบเลี้ยง 5 กลีบ  สีเหลือง  เชื่อมติดกันปลายแยกเป็นแฉก  กลีบดอก  5  กลีบ  เชื่อมติดกันเป็นรูประฆัง  สีเหลือง  ปลายกลีบแยก
เป็นรูปปากเปิด  ส่วนที่อยู่ด้านบนมี  2 กลีบ  เกสรเพศผู้มี  4  อัน  เกสรเพศเมีย  1  อัน
รังไข่เหนือวงกลีบ  ผลแห้งแตก  เป็นฝัก  สีเทามีเส้นสีดำ ตามแนวยาว
ออกดอกเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s